งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 38 "ออนซอน 38 ปี 4 จอบภาคี ตุ้มโฮมน้องพี่ ประเพณีเกษตรเฮา" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 ณ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิจกรรมในงานจะประกอบด้วยการแข่งขันทักษะทางการเกษตร การแข่งขันกีฬาสากลและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค โดยมีสถาบันที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 12 สถาบันจากทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมทำพิธีเปิดงานโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี
ขอขอบคุณภาพจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเอกสารประกอบ :

Photo : 65 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 1 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 948 ครั้ง