การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2567

13.30 - 15.30 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ค. 2567
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 136 ครั้ง