ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

08.30 - 21.00 น. คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรและตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 19 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2566 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
1. การอบรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ณ ห้อง C201 อาคารเจ้าคุณทหาร

2. การประชุมสมาชิกภาคี 4 จอบ ณ ห้อง C101 อาคารเจ้าคุณทหาร

3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 

4. ทัศนศึกษา ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค

ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


เอกสารประกอบ :

Photo : 28 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 3 ส.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 733 ครั้ง