นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

07.00 - 07.00 น.

อาจารย์ ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นายเสรี อิงสถิตธนวันต์และนางสาวคนึงนิจ  คำพ่วง เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส เพื่อนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณสุนทร  อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการเทสโก้ โลตัสและประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย เป็นผู้มอบทุนการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2798 ครั้ง