คณะเกษตรศาสตร์จัดงานเลี้ยงร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52

07.00 - 07.00 น.

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2561 และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกับศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรได้มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ในโอกาสได้รับรางวัลปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ธีระ  วิสิทธิ์พานิช ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น (กองทุนอธิการบดี พ.ศ. 2559-2560) มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.สายสมร ลำยอง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาชีววิทยา (นิเวศวิทยาและความหลากหลายของจุลินทรีย์) พิธีแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตที่ได้รับรางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ)ประจำปีการศึกษา 2559 พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร(เหรียญทองและเหรียญเงิน) ประจำปีการศึกษา 2559 และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี (เหรียญทองแดง) ประจำปีการศึกษา 2559 และผู้แทนบัณฑิตกล่าวขอบคุณ พร้อมร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก เมือวันที่ 22 มกราคม 2560


เอกสารประกอบ :

Photo : 99 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 4565 ครั้ง