พิธีฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52

07.00 - 07.00 น.

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ครั้งที่ 52 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ และในปีนี้มีบัณฑิตที่รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาทั้งหมด 420 คน


เอกสารประกอบ :

Photo : 34 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2882 ครั้ง