ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ประจำปีการศึกษา 2559-2560

07.00 - 07.00 น.

ผศ.ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ประธานในพิธีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 52 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยในปีนี้มีกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561  ณ คณะเกษตรศาสตร์  พิธีงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561  และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันที่ 23 ม.ค. 2561
เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2014 ครั้ง