งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "เกษตรรุ่งเรือง เมืองหนังโนราห์ สี่จอบสามห้า ภาคีพอเพียง"

07.00 - 07.00 น.

ระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมทำพิธีเปิดงานโดยได้รับเกียรติจากนางสาวดวงพร  บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แข่งขันทักษะทางการเกษตรและแข่งขันกีฬาสากล
เอกสารประกอบ :

Photo : 96 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2531 ครั้ง