โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2 ประจำปีการศึกษา 2560

07.00 - 07.00 น.

การปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการฝึกงาน 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการปฐมนิเทศการฝึกงาน 2 (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 รหัส 59081..ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกงานแก่นักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกงานดังกล่าว ในวันที่ 10 ม.ค. 2561 ณ ห้องประชุมบุญญวาส  ลำเพาพงษ์


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2288 ครั้ง