บรรยายหัวข้อ แนวทางการฝึกงานและสหกิจ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

07.00 - 07.00 น.

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 9.00-10.00 น. นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ แนวทางการฝึกงานและสหกิจ การทำวิจัยในระดับปริญญาโท รวมถึงการไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน โดยมี นายชิงชัย ชัยศิริ ศิษย์เก่าสาขาวิชาโรคพืช (AGGIE รุ่น 44) ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย Huazhong Agricultural University ในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก เป็นผู้บรรยาย โดยมี ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมสาขากีฏวิทยาฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2464 ครั้ง