ประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2560

07.00 - 07.00 น.

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 "ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย... สืบฮีต...โตยฮอย...องค์พระป๋ารมี" รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่วัดพระพระบรมธาตุดอยสุเทพ ระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันร่วมกิจกรรมจำนวน 2,300 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง


เอกสารประกอบ :

Photo : 97 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1841 ครั้ง