ค่ายอาสาพัฒนาตามรอยพ่อ

07.00 - 07.00 น.

ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาตามรอยพ่อ ซ่อมบำรุงบ้านพักและปรับภูมิทัศน์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยนไร่หลัง ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 30 คน (นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ , การสื่อสารมวลชน , อุตสาหกรรมเกษตร , นิติศาสตร์ และสัตว์แพทย์ศาสตร์)


เอกสารประกอบ :

Photo : 25 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2457 ครั้ง