โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ ประจำปีการศึกษา 2560

07.00 - 07.00 น.

อาจารย์ ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการเปิดโครงเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น "เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ" เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการทำพิธีแฮกเกี่ยวข้าว ด้วยเครื่องบูชาแม่โพสพประกอบด้วย กระจก หวี แป้ง น้ำมันทาผม อาหารแห้ง หมาก เมี่ยง บุหรี่ ธูปเทียน ดอกไม้ หลังจากนั้นจึงลงมือเกี่ยวข้าว พร้อมทั้งการนวดข้าวเป็นลำดับสุดท้าย
เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2152 ครั้ง