ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ณิชาภัทร สิทธิวรนนท์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช.

07.00 - 07.00 น.

น.ส.ณิชาภัทร สิทธิวรนนท์ นักศึกษาภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับสอง ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
เรื่อง ผลของการใช้ถ่านชีวภาพต่อการอุ้มน้ำของดิน ขบวนการมิเนอรอไลเซชันของไนโตรเจนและการสลายตัวของคาร์บอนในดินบนพื้นที่สูง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน (งานวิจัยยดีเด่น)
ระหว่างวันทั้ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โดยมี อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นที่ปรึกษา


เอกสารประกอบ :

Photo : 2 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวรับรางวัล
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : ดวงหทัย ปริตา | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 4402 ครั้ง