งานราตรีน้องใหม่สานสายใยเกษตร ประจำปี 2560

07.00 - 07.00 น.

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้จัดงานงานราตรีน้องใหม่สานสายใยเกษตร ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบกด้วยการประกวดดาว-เดือน และดาวเทียมคณะเกษตรศาสตร์ ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีจากนักศึกษาทุกชั้นปี


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2238 ครั้ง