การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการตารางสอน

10.00 - 12.00 น. ห้องประชุมมนู ศีติสาร

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการตารางสอน
โดยมีบุคลากรจากคณะและภาควิชาเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 21 ต.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : อติพัชร ไชยชมภู | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1132 ครั้ง