พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022

08.30 - 12.00 น. ห้องประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)

พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร Smart Aggie Camp 2022 จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิเอสซีจี ระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)

ในวันดังกล่าวนักเรียนจำนวน 21 ทีม นำเสนอแผนการจัดทำโครงงานนวัตกรรมเกษตร โดยมีนักวิชาการจากสวทช. ร่วมรับฟังการนำเสนอ ให้ข้อเสนอแนะ และมอบเกียรติบัตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ


เอกสารประกอบ :

Photo : 27 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1167 ครั้ง