นักเรียนและครูจากโครงการลูกช้างทัวร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์

08.30 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

นักเรียนและครูจากโครงการลูกช้างทัวร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 12 คน เยี่ยมชมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณะเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ


เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1093 ครั้ง