ค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 18 "เกษตร ม.อ. รวมใจ สานสายใยค่ายผู้นำ"

08.30 - 16.30 น. คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงเรียนบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล,เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 18 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหว่างวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2565 
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย 1.การประชุมกติกาการแข่งขันทักษะทางเกษตร ที่จะจัดขึ้นในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.การอบรมพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำ และการบำเพ็ยประโยชน์ ณ โรงเรียนบ้านโคกเมือง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา


เอกสารประกอบ :

Photo : 37 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1266 ครั้ง