งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 และ CMU OPEN HOUSE ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

07.00 - 07.00 น.

งานบริการการศึกษาและพัฒคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 22 และ CMU OPEN HOUSE ครั้งที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9 - 10 พ.ย. 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารคณะเกษตรศาสตร์ อาทิ ด้านการเรียนการสอน งานหลักสูตร แก่กลุ่มนักเรียน ครู/ครูแนะแนว หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับกลุ่มนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและคณะฯ ในภาคเช้าและบ่าย  โดยในปีนี้คณะฯ ได้จัดให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมบูธต่างๆ ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นในวันที่ 8 - 12 พ.ย. 2560  มีนักเรียนและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม ประมาณ จำนวน 500 คน 


เอกสารประกอบ :

Photo : 119 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2025 ครั้ง