การประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาฯ ส่วนกลางและภาควิชา เข้าร่วมประชุม จำนวน 49 คน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting


เอกสารประกอบ :

Photo : 28 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 มิ.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 980 ครั้ง