"เสริมแกร่งการศึกษาปรับสู่ Smart Education" การสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

09.00 - 12.00 น. แอท นาธา เชียงใหม่ ชิคจังเกิ้ล อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน  ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นำบุคลาการด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจากสำนักงานคณะและภาควิชา ร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา "เสริมแกร่งการศึกษาปรับสู่ Smart Education" ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2565 ณ แอท นาธา เชียงใหม่ ชิคจังเกิ้ล อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 การจัดทำ Data Hub Work Process เป็นต้น


เอกสารประกอบ :

Photo : 43 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1028 ครั้ง