นักเรียนจากสถาบันกวดวิชา Strong Academy (ค่าย Strong Summer Camp) เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์

13.00 - 14.30 น. ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นักเรียนจากสถาบันกวดวิชา Strong Academy (ค่าย Strong Summer Camp) เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ถามมา - ตอบไป ถามตามใจ - ตอบตามจริง ซึ่งมีวิทยากร 5 ท่าน ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคุณแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คุณทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและประกันคุณภาพหลักสูตร และคุณสมโภชน์ อริยจักร์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสารสนเทศและวิทยบริการ ร่วมตอบข้อซักถาม ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตร ณ งานกาดโก้งโค้งเกษตร ปี๋ใหม่เมือง ฉลอง 55 ปี คณะเกษตรศาสตร์ มช.


เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 864 ครั้ง