ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56

10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์  วรอุไร และ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

          งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565  ตั้งแต่เวลา  10.00 - 12.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์  วรอุไร  และใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการและเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 21 มี.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 857 ครั้ง