โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมในการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

08.30 - 18.00 น. สวนรถไฟรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมในการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2565 ณ สวนรถไฟรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการและมอบนโยบายรวมถึงทางการบริหารงานสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มจากคุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา , คุณทักษิณ  บำรุงไทยและทีมงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบริหารองค์กรนักศึกษาจากนายนเรศ  ปินตาเลิศ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 
เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 16 มี.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 918 ครั้ง