ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564

13.30 - 15.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2564  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด  บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานเชียงใหม่)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  บริษัท วังรี เฮลท์ แฟคตอรี จำกัด  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรรมการร่างหลักสูตรของคณะเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom


เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 2 พ.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1058 ครั้ง