การนำเสนอผลการฝึกงาน (ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564

08.00 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านทาง Zoom

ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม  2564 เวลา 08.00 - 12.00 น. ได้มีการนำเสนอผลการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190  ประจำปีการศึกษา 2564  ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านทาง Zoom  โดยมีนักศึกษารหัส 62 และรหัส 63 ที่เข้ารับการฝึกงาน จำนวน  377 คน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  เป็นประธานปิดการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190  ประจำปีการศึกษา 2564  ในครั้งนี้ด้วย


เอกสารประกอบ :

Photo : 25 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 9 ต.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1012 ครั้ง