ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 สาขาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

08.00 - 17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM

สาขาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 รุ่นที่ 1 จำนวน 7 กลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษารหัส 62 และ 63  โดยมี​ อาจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมและให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน ในกิจกรรม Forest Rally ในวันอาทิจย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.​  ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 983 ครั้ง