ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

13.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM

ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  จัดกิจกรรมฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษารหัส 62 และ 63  โดยมี​ คณาจารย์ประจำแต่ละสาขา เป็นวิทยากรและตอบคำถามให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน ในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.​  ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 935 ครั้ง