ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาพืชไร่ และพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

08.00 - 12.00 น.  ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM

สาขาวิชาพืชไร่และพืชสวน  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษารหัส 62 และ 63  โดยมี​ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชไร่และพืชสวน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.​  ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1078 ครั้ง