ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

08.00 - 16.00 น. โดยผ่านระบบ Microsoft Teams 400190

สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ จัดกิจกรรมฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษารหัส 62 และ 63  โดยมี​ ผู้​ช่วย​ศาสตราจารย์​ ดร.ฟ้าไพลิน      ไชยวรรณ  อาจารย์ ดร.ยุพา  จิมแก้ว และ อาจารย์ ดร.เทวินทร์  แก้วเมืองมูล  อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น.​ โดยผ่านระบบ Microsoft Teams 400190
เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1111 ครั้ง