ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

08.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดกิจกรรมฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษารหัส 62 และ 63 หัวข้อ "Smart Farming for Better Life" ดำเนินรายการโดย​ ผู้​ช่วย​ศาสตราจารย์​ ดร.มินตรา ศีลอุดม อาจารย์ประจำภาควิชาฯ และนายวรากรณ์ ใจยา ซึ่งเป็นการฝึกงานในหมวดเคี้ยวเอื้อง  โดยนักวิชาการประจำฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง ​ และหมวดสัตวน้ำ​ โดยนักวิชาการประจำฟาร์มสัตว์น้ำ​ เป็นวิทยากร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น.​ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่องทางระบบ ZOOM


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1023 ครั้ง