ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

08.00 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564  ให้กับนักศึกษารหัส 62 และ 63  ในหัวข้อกิจกรรม “Agriculture and Economy Development for Better Life” ซึ่งมีกิจกรรมการสัมภาษณ์ เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young  Smart  Farmer) และกิจกรรมการเล่นเกมส์  ในหัวข้อ "เกมบาบาทสมมุติ ด้านการจัดสรรน้ำของเกษตรกร" ในรูปแบบออนไลน์ (Online)  ในวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา  08.00 - 16.45 น.ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM


เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 5 ก.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 973 ครั้ง