การบรรยายพิเศษ เรื่อง Plant factory ; Future crops & future food ให้กับนักศึกษาฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564

09.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง Plant Factory ; Future crops & future food โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน  ไชยวรรณ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร กล่าวขอบคุณ คุณกฤษณะ ธรรมวิมล  ผู้ก่อตั้ง Wangree Fresh Plant Factory Startup ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564 และผู้สนใจทั่วไป  ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM  ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น.  และสามารถเข้าชมคลิปวีดีโอย้อนหลังได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ  https://cmu.to/MS-Z7


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 29 ส.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1148 ครั้ง