ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ และ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

08.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM

กิจกรรมฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  และ  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM
เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 28 ส.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 984 ครั้ง