ฝึกงาน1 กระะบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

08.00 - 16.00 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams (Ms Teams)

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการแนะนำการฝึกงานของภาควิชา/สาขาวิชา โดยมีคณาจารย์แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้แทนในการแนะนำการฝึกงานให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190  ประจำปีการศึกษา 2564   เวลา 09.00 - 12.00 น. และ กิจกรรมพิเศษ เรื่อง "การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม" โดยนายสมโภชน์  อริยจักร์ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์  มาจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานในครั้งนี้  เวลา 13.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Microsoft Teams (Ms Teams)  ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 


เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 8 ส.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 976 ครั้ง