กิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การดูแลสุขภาพในยุค COVID-19” ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564

08.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ MICROSOFT TEAMS (MS TEAMS)

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ  เรื่อง "การดูแลสุขภาพในยุค COVID-19"  โดยเชิญ วิทยากรจากหน่วยสร้างเสริมสุขาพ  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มาบรรยายให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190  ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Microsoft Teams (Ms Teams)


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 7 ส.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 875 ครั้ง