การปฐมนิเทศการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564

12.30 - 16.30 น. รูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านทาง Zoom Webinar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศการฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190  ประจำปีการศึกษา 2564  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ได้กล่าวรายงานการฝึกงานและชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190)  ซึ่งจัดขึ้นโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  รูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านทาง Zoom Webinar เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2564  โดยมีนักศึกษารหัส 62 และรหัส 63 ที่เข้ารับการฝึกงาน จำนวน  377 คน
เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 1 ก.ย. 2450
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1312 ครั้ง