กิจกรรมวันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

10.00 - 11.00 น. ห้องประชุมบุญญาวาส ลำเพาพงษ์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดกิจกรรมวันผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้แนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างของหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะเกษตรศาสตร์ มช  มีผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง และนายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นายเทพบดี แพทย์รัตน์ มาแนะนำ ในส่วนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา งานวินัยนักศึกษา รวมถึงงานทุนการศึกษาต่างๆ ให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ได้รับทราบ


เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 15 มิ.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : สมโภชน์ อริยจักร์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1175 ครั้ง