กิจกรรม Pre-College เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

10.00 - 12.00 น. ห้องประชุมบุญญาวาส ลำเพาพงษ์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Pre-College เตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 14 มิ.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : สมโภชน์ อริยจักร์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1125 ครั้ง