ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า

10.00 - 12.00 น. ห้องประชุมมนู ศีติสาร

          คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่า งานวันเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ปัญญาทอง ประชุมติดตามการเตรียมการในส่วนของกิจกรรมการประกวดและแข่งขันสำหรับนักเรียนนักศึกษา เกี่ยวกับกรอบงบประมาณและกำหนดการจัดการที่จะจัดขึ้นภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ การจัดสวนถาด การวาดภาพระบายสี การประกวดโครงงานนวัตกรรมทางการเกษตร และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เกษตร

          


เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 31 มี.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1362 ครั้ง