กิจกรรม "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ" ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

08.30 - 15.00 น. ศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรเนื่องในกิจกรรม "เปิดเส้นทางการศึกษา ค้นหาเป้าหมาย เข้าใจอาชีพ" ณ ศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยด้วยการออกบูธจากสถาบันระดับอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษา การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ TCAS และการแสดงดนตรี


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1425 ครั้ง