โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมในการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

09.00 - 12.00 น. บ้านกลางดอยรัสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมในการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นำทีมวิทยากรโดยคุณสุภาพรรณ  ไกรฤกษ์ (เกษตร มช. รุ่น33) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


เอกสารประกอบ :

Photo : 25 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1305 ครั้ง