โครงการ "Give สุขใจผู้ให้ พอใจผู้รับ คณะเกษตรศาสตร์ มช."

13.30 - 14.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด่านตรวจห้วยแก้ว

ตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มอบน้ำดื่มให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวด่านตรวจห้วยแก้ว สังกัดอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย เพื่อนำไปมอบให้กับ จนท.ดับไฟป่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "Give สุขใจผู้ให้ พอใจผู้รับ คณะเกษตรศาสตร์ มช."


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 17 มี.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1606 ครั้ง