โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะสมัครงาน การสื่อสารประสานงานและทักษะการทำงานกับพลเมืองยุคใหม่

09.00 - 16.00 น. ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะสมัครงาน การสื่อสารประสานงานและทักษะการทำงานกับพลเมืองยุคใหม่ เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบุญญวาส  ลำเพาพงส์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. การพัฒนาทักษะการสมัครงาน / การตอบคำถาม/เทคนิคตอบคำถามโดนใจ / การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / วิธีการจัดการกับความตื่นเต้น

2. พัฒนาทักษะการทำงานกับพลเมืองยุคใหม่ ยุคแห่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการทำงาน


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 25 ก.พ. 2564
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1844 ครั้ง