การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และกระบวนวิชากลางของคณะเกษตรศาสตร์

11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และกระบวนวิชากลางของคณะเกษตรศาสตร์ ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 – 11.40 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 29 ธ.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : เจนจิรา ไชยนิน | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1115 ครั้ง