การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (MTR 2) ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (MTR 2) ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 7 ธ.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : เจนจิรา ไชยนิน | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1188 ครั้ง