ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (วาระเร่งด่วน)

10.00 - 12.00 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (วาระเร่งด่วน) หารือแนวทางการดำเนินการกิจกรรมนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2563 ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ มช. 


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 1 ธ.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : สมโภชน์ อริยจักร์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1218 ครั้ง