ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

08.00 - 20.00 น. บ้านสันดินแดง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่1/2563 ซึ่งในครั้งนี้จะได้ขึ้นไปทำลานอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน ณ บ้านสันดินแดงอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20พย. 2563 มี นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คน


เอกสารประกอบ :

Photo : 21 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
วันที่เผยแพร่ : 18 พ.ย. 2563
  เผยแพร่โดย : สมโภชน์ อริยจักร์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1433 ครั้ง