ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

09.30 - 12.00 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์  จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดกิจกรรมในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ย. 2563
  เผยแพร่โดย : สมโภชน์ อริยจักร์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1233 ครั้ง